En ljus idé om att synas.

På Headlight Helmets AB drivs vi av ett antal viktiga ambitioner. För oss är frågor inom hälsa, säkerhet och miljö prioriterade frågor och vi vill gärna bidra till att frågor om cyklisternas situation i trafiken uppmärksammas på olika sätt.

Vårt största bidrag i debatten är våra produkter. K-Star teknologin har utvecklats med säkerheten i fokus, samtidigt har vi varit noga med att utvecklings- och produktionskostnaderna har hamnat på nivåer som gör att slutpriset på våra hjälmar ligger på samma nivåer som jämförbara produkter. Våra hjälmar med inbyggd reflexteknik erbjuder en förhöjd säkerhet och ett extra mervärde för cyklisten.

Patent och affärsidé

Headlight Helmets AB utvecklar och säljer säkerhetsprodukter. Vi gör det enbart tillsammans med etablerade varumärken inom olika branscher och endast på certifierade och godkända produkter. Headlight Helmets AB äger patent för denna teknik i Europa, USA och Australien.

Högt säkerhetsmedvetande

I Sverige har vi kommit ganska långt i dessa frågor, men fortfarande finns det mycket som väntar på att bli genomfört. Som alla vet finns det alltid vissa risker förenat med att oskyddade cyklister möter bilister i trafiken. I synnerhet under mörka tidpunkter och tillfällen.

Lagstiftning kring cykellysen hjälper såklart till med säkerheten, men tyvärr är det fortfarande allt för många cyklister som färdas utan lysen – för att de saknas på cykeln, eller för att de är trasiga eller har tomma batterier. Att använda en hjälm med K-Star teknologin, som framgår på våra bilder och filmer, kan man undvika att hamna i denna utsatta situation.