Headlight Helmets till företag

Är du intresserad av att köpa hjälmar till din personal eller dela ut till kunder?

En reflekterande hjälm är ju den optimala omtanken om din personal eller dina kunder.

Vi har levererat unika lösningar till Länsförsäkring, IKEA, Disney m.fl.